หน้า14 กำเนิดพระมงกฏ พระลบ

8. กำเนิดพระมงกฏ พระลบ

          หลังทศกัณฐ์ตาย พิเภกได้เชิญพระรามเข้าประทับยังกรุงลงกาได้อภิเษกภิเภกขึ้นครอง โดยให้นามว่า    ทศคีรีวงศ์ และได้ประทานนางมณโฑ ให้เป็นมเหสีฝ่ายซ้าย โดยที่ไม่รู้ว่านางมีครรภ์ติดมานางตรีชาดาเป็นมเหสีฝ่ายขวา นางสีดาได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองให้ทุกคนได้รู้ว่าระหว่างที่อยู่กรุงลงกามิได้มีสิ่งใดที่ทำให้มัวหมองโดยการลุยไฟ หลังจากนั้นพระรามได้ยกทัพกลับกรุงอยุทธยา และครบกำหนดการเดินทางสิบสี่ปีพอดี ได้ประทานความดีความชอบและปูนบำเหน็จให้กับเหล่าทหารกล้า โดยให้หนุมานเป็นพระยาอนุชิต  จักรกฤษพิพรรธพงศา และแบ่งกรุงอยุทธยาให้ครองครึ่งหนึ่ง ให้สุครีพเป็น พระยาไวยวงศามหาสุรเดช ครองกรุงขีดขินกับนางดา