^ TOP BACK

ADD LINE @korattheatre

เพิ่มเพื่อน

Login Form

เนื้อหา

หน้า14 กำเนิดพระมงกฏ พระลบ

8. กำเนิดพระมงกฏ พระลบ

          หลังทศกัณฐ์ตาย พิเภกได้เชิญพระรามเข้าประทับยังกรุงลงกาได้อภิเษกภิเภกขึ้นครอง โดยให้นามว่า    ทศคีรีวงศ์ และได้ประทานนางมณโฑ ให้เป็นมเหสีฝ่ายซ้าย โดยที่ไม่รู้ว่านางมีครรภ์ติดมานางตรีชาดาเป็นมเหสีฝ่ายขวา นางสีดาได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองให้ทุกคนได้รู้ว่าระหว่างที่อยู่กรุงลงกามิได้มีสิ่งใดที่ทำให้มัวหมองโดยการลุยไฟ หลังจากนั้นพระรามได้ยกทัพกลับกรุงอยุทธยา และครบกำหนดการเดินทางสิบสี่ปีพอดี ได้ประทานความดีความชอบและปูนบำเหน็จให้กับเหล่าทหารกล้า โดยให้หนุมานเป็นพระยาอนุชิต  จักรกฤษพิพรรธพงศา และแบ่งกรุงอยุทธยาให้ครองครึ่งหนึ่ง ให้สุครีพเป็น พระยาไวยวงศามหาสุรเดช ครองกรุงขีดขินกับนางดาราวดี

          ฝ่ายหนุมานเมื่อได้ครองกรุงอยุทธยาและขึ้นนั่งบัลลังก์แล้วรู้สึกร้อนรุ่มกายจึงขอคืนพระรามจึงได้แผลงศรไปสร้างเมืองให้ใหม่ ชื่อว่า นพบุรี วันหนึ่งพระยาอนุชิต (หนุมาน) ได้เข้าไปเที่ยวเล่นในอุทยานเห็นพรรณไม้ดอกไม้ผลขึ้นอยู่ดารดาษจึงคิดไปปีนป่ายเล่น ได้ถอดมงกุฎฝากนางกำนัลไว้ ขณะที่เก็บมะม่วงและโยนลงมาข้างล่าง ยางมะม่วงได้หยดลงมาถูกศีรษะ พระยาอนุชิตได้เอามือเช็ดแต่ไม่ถนัด จึงได้ยกเท้าขึ้นช่วย บรรดา