หน้า15 พระรามเดินดงครั้งที่สอง

9. พระรามเดินดงครั้งที่สอง

          เมื่อพิเภกได้ตรวจดวงชะตาของพระรามแล้วเห็นว่ามีเคราะห์จึงได้แนะนำให้ออกเดินป่าเป็นเวลาหนึ่งปี พระรามได้ทำตาม เมื่อพระลักษณ์ หนุมาน สุครีพ และ วานรสิบแปดมงกฏรู้ จึงได้ขอตามเสร็จ ระหว่างทางได้รบกับ ตรีปักกัน โอรสท้าวกุเวร เจ้านครกาลวุธ ได้ฆ่าตรีปักกันและท้าวกุเวรตายได้พบกับ กุมภัณฑ์นุราช ซึ่งเป็นยักษ์ที่ถูกพระอิศวรสาป ให้มาอยู่ในถ้ำทองมีอาณาเขตพันโยชน์ วันใดเมื่อพบกับพระนารายณ์อวตารมาได้ถวายบังคมแล้วจึงพ้นคำสาป กุมภัณฑ์นุราชได้รบกับหนุมาน เมื่อรู้ว่าหนุมานเป็นทหารเอกของพระรามจึงได้รีบบอกให้พาเข้าเฝ้า เมื่อได้ถวายบังคมและพ้นคำสาปแล้วจึงได้กลับไปสวรรค์ตามเดิม

          เมื่อเดินทางต่อมาได้พบกับวายุภักษ์ ครึ่งยักษ์ครึ่งนก ครองกรุงวิเชียรอยู่ที่เนินเขาจักรวาลได้พาบริวารมาพบกับพระราม พระลักษณ์ จึงคิดจะจับกินเป็นอาหารจึงได้บินโฉบลงมาจับเอาทั้งสององค์ สุครีพและหนุมานเห็นรีบตามไปช่วยเอาลงมาได้และได้และได้ฆ่าวายุภักษ์ตาย จากนั้นได้เดินทางต่อไปจนถึงสวนขวัญของท้าวอุณาราช เจ้ากรุงมหาสิงขร ได้เข้าไปพักผ่อนและเล่นน้ำ เจ้าหน้าที่ดูแลมาพบเข้ามาจึงได้เข้ามาทำร้าย แต่สู้ไม่ได้จึงหนีไปทูลท้าวอุณาราช ท้าวอุณาราชรีบยกกำลังพลออกมาต่อสู้กับพระราม แต่ถูกพระรามแผลงศรโดยใช้ต้นกกไปตรึงไว้กับแผ่นผาและสาปให้ติดอยู่นานถึงแสนโกฏิปี เมื่อครบหนึ่งปีตามกำหนด จึงได้เดินทางกลับกรุงอยุธทยา

          พระอินทร์ได้ขึ้นไปเฝ้าพระอิศวรเพื่อทูลให้ช่วยไกล่เกลี่ยพระรามกับนางสีดาให้คืนดีกัน พระอิศวรเห็นด้วยจึงได้สั่งให้จิตุราชไปรับนางสีดาขึ้นมาเฝ้าและได้รับฟังเรื่องทั้งหมดที่ทำให้เกิดแตกร้าวกัน และสั่งให้พระรามขึ้นมาเฝ้า พระรามได้ยอมรับผิดและขอโทษ ได้อ้อนวอนขอคืนดีกับนาง แต่นางสีดายืนยันไม่ยอมคืนดี พระอิศวรพิจารณาแล้วจึงได้ช่วยอ้อนวอนและขอร้องนางว่า...

                   จงฟังเราว่าสีดาเอ๋ย                           อย่าโกรธานักเลยนะโฉมศรี

                   อันพระภัสดาสามี                             ใช่ที่จะไม่รักอรไท

                   ช่วยกันบำรุงโลกา                             ถ้วนหน้าจะได้อาศัย

                   อย่าให้เทวาสุราลัย                            ร้อนใจนักเลยนะเทวี ฯ

ในที่สุดนางสีดาใจอ่อนยอมรับเทวโองการของพระอิศวร พระอิศวรจึงได้จัดการอภิเษกให้ใหม่ และอวยชัยให้พรขอให้ทั้งสองมีความสุขและรักกันตลอดไป

          กล่าวถึงกรุงไกยเกษ ระหว่างที่พระพรตและพระสัตรุด ได้มาช่วยรักษากรุงอยุทธยาคราวที่พระรามออกเดินทางครั้งที่สอง ท้าวคนธรรพ์นุราช เจ้ากรุง ดิศศรีสิน พร้อมด้วยวิรุณพัทโอรส ได้ออกประพาสป่า และยกทัพเลยมาตีเอากรุงไกษ ท้าวไกยเกษซึ่งชราภาพมาก ไม่สามารถต่อสู้กับศัตรูได้ จึงได้พาบริเวณหนีมาอาศัยอยู่กับพระฤษีโควินท์ และรีบส่งข่าวมาให้พระรามช่วยเหลือ พระรามเมื่อทราบข่าวได้ส่ง พระพรต พระสัตรุด พระมงกุฎ และพระลบ ยกทัพมาช่วยต่อสู้กับท้าวคนธรรพ์นุราช พระลบได้ต่อสู้กับวิรุณพัทตาย พระมงกุฎซึ่งเป็นนายทัพ ได้ออกรบกับท้าวคนธรรพ์นุราชและได้ฆ่าท้าวคนธรรพ์นุราชตาย เมื่อได้ชัยชนะ ทั้งหมดได้ยกกองทัพไปรับท้าวไกยเกษกลับเข้าเมืองท้าวไกยเกษดีใจที่บ้านเมืองปลอดภัย ได้ประทานเลี้ยงทหารและประทานเครื่องทรงให้กับสี่กษัตริย์หลังจากนั้งทั้งหมดได้กลับกรุงอยุทธยาเพื่อถวายรายงานกับพระราม พระรามได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท้าวไกยเกษ ไม่มีใครช่วยดูแลราชการบ้านเมือง จึงสั่งให้พระพรตและพระสัตรุกลับมาช่วยราชการตามเดิม

          พระราม นางสีดา และโอรสทั้งสอง ได้ครองกรุงอยุทธยาด้วยความผาสุกตลอดมา.

 

 

Page >>1 >>2 >>3 >>4 >>5 >>6 >>7 >>8 >>9 >>10 >>11 >>12 >>13 >>14 >>15