เนื้อหา

หน้า13 ศึกลงกา(ต่อ)

ศึกลงกา (ต่อ)

          หนุมานจึงได้หักก้านบัวแล้วลอดไปตามไส้ของดอกบัวเข้าไปยังกรุงบาดาล ได้พบกับนางพิรากวน พี่สาวไมยราพ ซึ่งถูกไมยราพลงโทษ โดยการให้ออกมาตักน้ำไปใส่ในกระทะเพื่อต้มพระรามกับไวยวิกบุตรของตน นางพิรากวนได้บอกที่ซ่อนของพระราม หนุมานรู้รีบตามไปยังกรงเหล็กท้ายดงตาล ช่วยเหลือพระรามได้สำเร็จ และได้ฆ่าไมยราพตาย ด้วยความชอบนี้เองพระรามได้ถอดแหวนนพรัตน์จากนิ้วพระหัตถ์ขวาประทานให้กับหนุมานเป็นรางวัล และให้สัญญาว่าเมื่อเสร็จศึกกรุงลงกาแล้วจะแบ่งกรุงอยุธยาให้ครองครึ่งหนึ่งด้วย

          เมื่อสิ้นไมยราพ ทศกัณฐ์ได้ขอร้องให้ กุมภกรรณ น้องชายซึ่งเป็นอุปราชกรุงลงกามาช่วยทำศึก กุมภกรรณได้แสดงความคิดเห็นและขอร้องทศกัณฐ์ว่า

                   อันมูลศึกสงคราม                    ซึ่งลุกลามเคี่ยวเข็ญเข่นฆ่า

                   เป็นต้นด้วยนางสีดา                 ที่ไปลักพามาไว้

                   ใช่จะชิงสมบัติพัสถาน               ศฤงคารบริวารนั้นหาไม่

                   พระองค์จงส่งนางไป                ให้แก่พระรามผู้สามี

                   จะสิ้นเสี้ยนสิ้นศึกภัยพาล           ไม่รำคาญใต้เบื้องบทศรี

                   ทั้งจะได้เป็นมิตรไมตรี               ต้องที่ในทศธรรมา ฯ

          แต่ทศกัณฐ์ไม่ยอมกลับด่าว่ากุมภกรรณไม่รู้สึกเจ็บแค้นและรักพวกพ้อง ในที่สุดกุมภกรรณก็ต้องออกรบ ได้ยกทัพมาต่อสู้กับพระรามเกือบจะได้ชัยชนะหลายครั้ง ได้ไปทำพิธีลับหอกโมกขศักดิ์ที่เชิงเขาพระสุเมรุใกล้ริมฝั่งแม่น้ำสีทันดร แต่ไม่สำเร็จเพราะถูกหนุมานและองคตแปลงกายเป็นกาจิกสุนัขเน่าลอยไปติดที่โรงพิธี กุมภกรรณ ผู้ซึ่งรักความสะอาดยิ่งนัก ทนไม่ไหวแทบอาเจียนจึงได้เลิกพิธี ได้ไปทำพิธีทดน้ำ แต่ถูกหนุมานตามไปจับได้ท้ายสุดออกรบตายด้วยศรพรหมาสตร์ของพระราม ทศกัณฐ์เสียใจยิ่งนักจึงสั่งให้อินทรชิตออกรบ แต่อินทรชิตต้องศรพรหมาสตร์เสียชีวิต หลังปลงศพอินทรชิตที่เขานิลกาลาแล้ว ทศกัณฐ์ได้ขอร้องให้มูลพลัม อุปราชแห่งกรุงปางตาล น้องสหัสเดชะ ซึ่งเป็นสหายรักมาช่วยแต่ทั้งสองถูกฆ่าตายหมด

          ทศกัณฐ์จึงได้สั่งให้แสงอาทิตย์ โอรสของพระยาขรแห่งกรุงโรมคัลซึ่งมีแว่นวิเศษเป็นอาวุธมีอานุภาพมากเมื่อฉายส่องไปที่ใดและถูกใครผู้นั้นก็จะตายทันทีให้มาช่วยทำศึก แต่แสงอาทิตย์ถูกฝ่ายพระรามซ้อนแผน โดยส่งองคตปลอมตัวเป็นจิตรไพรี พี่เลี้ยงขึ้นไปลวงเอาแว่นวิเศษจากพระพรหมซึ่งแสงอาทิตย์ได้ฝากไว้ ทำให้แสงอาทิตย์ไม่สามารถต่อสู้กับศัตรูได้ จึงถูกฆ่าตายพร้อมพี่เลี้ยง

          สิ้นแสงอาทิตย์ ทศกัณฐ์ได้ส่งสาส์นไปหาท้าวสัตลุง เจ้ากรุงจักรวาลและตรีเมฆ โอรสของตรีเศียร แห่งกรุงมัชชวารีมาช่วยรบ แต่ถูกฝ่ายพระรามฆ่าตายหมด ทศกัณฐ์จึงคิดไปทำพิธีอุโมงค์เพื่อชุบกาย ให้กายสิทธิ์เป็นเวลาเจ็ดวันที่ถ้ำในภูเขานิลกาลา แต่ถูกหนุมาน สุครีพ และนิลนนท์ ไปทำลายตบะกิจพิธีโดยการไปพานางมณโฑมาปลุกปล้ำต่อหน้า ทศกัณฐ์ทนไม่ไหวลุกขึ้นไล่ตีสามกระบี่แล้วพานางมณโฑกลับเมือง

          หลังจากนั้นได้ไปขอร้องให้ท้าวสัทธาสูร เจ้ากรุงอัสดงค์ และวิรุญจำบัง โอรสของพระยาทูษณ์ แห่งกรุงจารึก แคว้นชนบท มาช่วยทำศึก แต่ทั้งสองถูกหนุมานฆ่าตาย ทศกัณฐ์จึงได้ไปทูลเชิญ ท้าวมาลีวราช (มาลีวัคคพรหม) ผู้เป็นใหญ่แห่งเทพคนธรรพ์ที่เขายอดฟ้า ซึ่งเป็นผู้มีวาจาสิทธิ์เอ่ยปากว่าผู้ใดก็เป็นไปตามนั้นทุกประการ มาตัดสินคดีความระหว่างตนกับพระราม ท้าวมาลีวราชได้สั่งให้รับตัวนางสีดามาด้วย ท้าวมาลีวราชเมื่อได้ฟังความทั้งส