^ TOP BACK

ADD LINE @korattheatre

เพิ่มเพื่อน

Login Form

หน้า13 ศึกลงกา(ต่อ)

ศึกลงกา (ต่อ)

          หนุมานจึงได้หักก้านบัวแล้วลอดไปตามไส้ของดอกบัวเข้าไปยังกรุงบาดาล ได้พบกับนางพิรากวน พี่สาวไมยราพ ซึ่งถูกไมยราพลงโทษ โดยการให้ออกมาตักน้ำไปใส่ในกระทะเพื่อต้มพระรามกับไวยวิกบุตรของตน นางพิรากวนได้บอกที่ซ่อนของพระราม หนุมานรู้รีบตามไปยังกรงเหล็กท้ายดงตาล ช่วยเหลือพระรามได้สำเร็จ และได้ฆ่าไมยราพตาย ด้วยความชอบนี้เองพระรามได้ถอดแหวนนพรัตน์จากนิ้วพระหัตถ์ขวาประทานให้กับหนุมานเป็นรางวัล และให้สัญญาว่าเมื่อเสร็จศึกกรุงลงกาแล้วจะแบ่งกรุงอยุธยาให้ครองครึ่งหนึ่งด้วย

          เมื่อสิ้นไมยราพ ทศกัณฐ์ได้ขอร้องให้ กุมภกรรณ น้องชายซึ่งเป็นอุปราชกรุงลงกามาช่วยทำศึก กุมภกรรณได้แสดงความคิดเห็นและขอร้องทศกัณฐ์ว่า

                   อันมูลศึกสงคราม                    ซึ่งลุกลามเคี่ยวเข็ญเข่นฆ่า

                   เป็นต้นด้วยนางสีดา                 ที่ไปลักพามาไว้

                   ใช่จะชิงสมบัติพัสถาน               ศฤงคารบริวารนั้นหาไม่

                   พระองค์จงส่งนางไป                ให้แก่พระรามผู้สามี

                   จะสิ้นเสี้ยนสิ้นศึกภัยพาล           ไม่รำคาญใต้เบื้องบทศรี

                   ทั้งจะได้เป็นมิตรไมตรี               ต้องที่ในทศธรรมา ฯ

          แต่ทศกัณฐ์ไม่ยอมกลับด่าว่ากุมภกรรณไม่รู้สึกเจ็บแค้นและรักพวกพ้อง ในที่สุดกุมภกรรณก็ต้องออกรบ ได้ยกทัพมาต่อสู้กับพระรามเกือบจะได้ชัยชนะหลายครั้ง ได้ไปทำพิธีลับหอกโมกขศักดิ์ที่เชิงเขาพระสุเมรุใกล้ริมฝั่งแม่น้ำสีทันดร แต่ไม่สำเร็จเพราะถูกหนุมานและองคตแปลงกายเป็นกาจิกสุนัขเน่าลอยไปติดที่โรงพิธี กุมภกรรณ ผู้ซึ่งรักความสะอาดยิ่งนัก ทนไม่ไหวแทบอาเจียนจึงได้เลิกพิธี ได้ไปทำพิธีทดน้ำ แต่ถูกหนุมานตามไปจับได้ท้ายสุดออกรบตายด้วยศรพรหมาสตร์ของพระราม ทศกัณฐ์เสียใจยิ่งนักจึงสั่งให้อินทรชิตออกรบ แต่อินทรชิตต้องศรพรหมาสตร์เสียชีวิต หลังปลงศพอินทรชิตที่เขานิลกาลาแล้ว ทศกัณฐ์ได้ขอร้องให้มูลพลัม อุปราชแห่งกรุงปางตาล น้องสหัสเดชะ ซึ่งเป็นสหายรักมาช่วยแต่ทั้งสองถูกฆ่าตายหมด

          ทศกัณฐ์จึงได้สั่งให้แสงอาทิตย์ โอรสของพระยาขรแห่งกรุงโรมคัลซึ่งมีแว่นวิเศษเป็นอาวุธมีอานุภาพมากเมื่อฉายส่องไปที่ใดและถูกใครผู้นั้นก็จะตายทันทีให้มาช่วยทำศึก แต่แสงอาทิตย์ถูกฝ่ายพระรามซ้อนแผน โดยส่งองคตปลอมตัวเป็นจิตรไพรี พี่เลี้ยงขึ้นไปลวงเอาแว่นวิเศษจากพระพรหมซึ่งแสงอาทิตย์ได้ฝากไว้ ทำให้แสงอาทิตย์ไม่สามารถต่อสู้กับศัตรูได้ จึงถูกฆ่าตายพร้อมพี่เลี้ยง

          สิ้นแสงอาทิตย์ ทศกัณฐ์ได้ส่งสาส์นไปหาท้าวสัตลุง เจ้ากรุงจักรวาลและตรีเมฆ โอรสของตรีเศียร แห่งกรุงมัชชวารีมาช่วยรบ แต่ถูกฝ่ายพระรามฆ่าตายหมด ทศกัณฐ์จึงคิดไปทำพิธีอุโมงค์เพื่อชุบกาย ให้กายสิทธิ์เป็นเวลาเจ็ดวันที่ถ้ำในภูเขานิลกาลา แต่ถูกหนุมาน สุครีพ และนิลนนท์ ไปทำลายตบะกิจพิธีโดยการไปพานางมณโฑมาปลุกปล้ำต่อหน้า ทศกัณฐ์ทนไม่ไหวลุกขึ้นไล่ตีสามกระบี่แล้วพานางมณโฑกลับเมือง

          หลังจากนั้นได้ไปขอร้องให้ท้าวสัทธาสูร เจ้ากรุงอัสดงค์ และวิรุญจำบัง โอรสของพระยาทูษณ์ แห่งกรุงจารึก แคว้นชนบท มาช่วยทำศึก แต่ทั้งสองถูกหนุมานฆ่าตาย ทศกัณฐ์จึงได้ไปทูลเชิญ ท้าวมาลีวราช (มาลีวัคคพรหม) ผู้เป็นใหญ่แห่งเทพคนธรรพ์ที่เขายอดฟ้า ซึ่งเป็นผู้มีวาจาสิทธิ์เอ่ยปากว่าผู้ใดก็เป็นไปตามนั้นทุกประการ มาตัดสินคดีความระหว่างตนกับพระราม ท้าวมาลีวราชได้สั่งให้รับตัวนางสีดามาด้วย ท้าวมาลีวราชเมื่อได้ฟังความทั้งสามฝ่ายแล้วก็เชื่อได้ว่าทศกัณฐ์เป็นผู้ผิดและกล่าวถ้อยคำล้วนเป็นเท็จทั้งสิ้น จึงได้ตัดสินให้ทศกัณฐ์ส่งตัวนางสีดาคืน แต่ทศกัณฐ์ยังคงดื้อดึงดันไม่ยอม จนกระทั่งท้าวมาลีวราชโกรธ ลุกขึ้นกระทืบบาทพร้อมกับสาปไปว่า

                   เหวยอ้ายทรชนคนพาล             มึงมาดื้อด้านเจรจา

                   เสียแรงเป็นวงศ์พรหมเมศ           ลือเดชทั่วทศทิศา

                   สมบัติพัสถานเขาโอฬาร์            ควรฤายังว่าไม่รักยศ

                   จะว่าให้ดีสิไม่ฟัง                     โอหังหาบช้างสาหส

                   พาอ้ายจัญไรใจคด                   เอาแต่ทรยศมาใส่ตัว

                   ความเจ็บความตายก็หาไม่          กราบไหว้สตรีท่วมหัว

                   ลุแก่โลภหลงเมามัว                  ถือเอาที่ชั่วเป็นดี

                   เมื่อมึงพอใจทรลักษณ์               ไม่รักสุริยวงศ์ยักษี

                   ขอให้วิบัติอัปรีย์                     อย่ามีซึ่งสิ่งสถาวร

                   มาตรแม้นจะออกต่อยุทธ์           ให้ตายด้วยอาวุธแสงศร

                   ขององค์พระรามสี่กร                พ่ายแพ้ฤทธิรอนทุกวันไป ฯ

          ทศกัณฐ์กลับถึงกรุงลงกา จึงคิดไปลับหอกกบิลพัทที่หาดทรายกรดเชิงเขาพระสุเมรุ เมื่อตั้งพิธีไฟแล้ว ทศกัณฐ์ได้ปั้นรูปเทวดาและนางฟ้าโยนเข้าไปทำให้เทพทั้งหลายได้รับความทุกข์ทรมานไปตามๆ กัน จึงพากันมาทูลพระอิศวร พระอิศวรได้ตรัสสั่งให้เทพบุตรพาลีไปทำลายพิธี เมื่อออกรบอีกครั้งทศกัณฐ์ได้พุ่งหอกกบิลพัทมาหมายสังหารพิเภก เพราะมีความโกรธแค้นที่ไปบอกความลับให้กับศัตรูหลายครั้ง แต่พระลักษณ์เห็นรีบเอากายเข้ารับไว้จนสลบ พิเภกได้บอกยาให้แก้ไขให้ฟื้นขึ้นมาได้

          หลังจากนั้นทศกัณฐ์ได้ส่งสารไปขอความช่วยเหลือจาก ท้าวทัพนาสูร แห่งกรุงจักรวาลมาช่วยรบ แต่ถูกฆ่าตาย นางมณโฑจึงได้ช่วยทำพิธีสัญชีพ (หุงน้ำทิพย์) เพื่อชุบคนตายให้ฟื้นมาช่วยทศกัณฐ์ทำศึก ทศกัณฐ์ดีใจรีบจัดตั้งโรงพิธีให้ นางมณโฑรีบตั้งจิตบริกรรมและสั่งสามีห้ามีเสน่หาต่อกันระหว่างทำพิธี เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วได้สั่งให้ทหารยักษ์นำไปส่งให้ทศกัณฐ์ที่สนามรบ ทศกัณฐ์ดีใจรีบนำน้ำทิพย์ไปประพรมผู้ที่ตายใหม่ตายเก่าต่างก็ลุกขึ้นมาช่วยกันสู้รบกับกองทัพพระราม เมื่อตายทศกัณฐ์ก็ประพรมน้ำทิพย์ลงไปเรื่อยๆ จนพระรามไม่สามารถจะปราบได้หมด จึงได้ส่งหนุมานไปทำลายพิธีโดยแปลงกายเป็นทศกัณฐ์เข้าไปสมสู่กับนางมณโฑ พิธีจึงต้องเลิกไป

          ทศกัณฐ์ได้ยกทัพออกมารบกับพระราม และถูกศรของพระรามจนร่างกายขาดออกจากกันแต่ก็ไม่ตาย พระรามสงสัยจึงได้ถามพิเภก พิเภกบอกว่าเพราะทศกัณฐ์ได้ถอดหัวใจฝากไว้กับพระฤษีโคบุตรที่กุฎีกลางป่า หนุมานและองคตจึงได้อาสาไปเอากล่องดวงใจจากพระฤษีมาได้ และได้วางแผนร่วมกันกับพระรามลวงทศกัณฐ์โดยแกล้งยอมเข้าไปสวามิภักดิ์ ทศกัณฐ์หลงเชื่อยอมรับไว้เป็นบุตรบุญธรรมโดยไม่ยอมฟังเสียงทัดทานจากนางมณโฑ ได้อาสาออกรบและปะทะคารมกับพระลักษณ์อย่างเผ็ดร้อนทศกัณฐ์หลงเชื่อหนุมานว่าจะจับตัวพระรามมาถวาย ถึงกับยกปราสาทราชวัง ทรัพย์สมบัติ รวมทั้งนางสุวรรณกันยุมา ชายาของอินทรชิตให้ด้วย เมื่อหนุมานออกรบอีกครั้งได้วางแผนร่วมกับองคตและพระรามเผด็จศึกสังหารทศกัณฐ์พร้อมกับขยี้กล่องดวงใจจนทศกัณฐ์สิ้นลม งาที่ปักอยู่กับอกก็หลุดออก

 

 

Page >>1 >>2 >>3 >>4 >>5 >>6 >>7 >>8 >>9 >>10 >>11 >>12 >>13 >>14 >>15